Faktory ovplyvňujúce úspech predátora pri love : Model s chrtmi

22.11.2022

Pomocou mikrobiologických kritérií (počet kolóniu tvoriacich jednotiek (CFU) v odtlačkoch nosa chrtov) sa ukázalo, že podiel jedincov s vysokým počtom CFU je výrazne vyšší medzi hnedými zajacmi ulovenými chrtmi alebo vystavenými stresu z nehybnosti ako medzi zastrelenými zajacmi. Ponúka sa hypotéza, že metabolity mikroflóry povrchu tela u zvierat vystavených dlhodobému stresu zodpovedajú za ich špecifický stresový zápach. Pozorovania divokých zajacov s použitím GPS (1-sekundová frekvencia aktualizácie) poskytujú dôkaz, že úspech lovu nie je priamo závislý od absolútnej a relatívnej rýchlosti behu, počtu chrtov a vzdialenosti, trvania a počtu behov. Bola vykonaná analýza zápachu stresu ako univerzálneho kritéria, ktoré umožňuje predátorovi odhadnúť zraniteľnosť potenciálnej koristi. Selektívna eliminácia nezdravých (vystresovaných) jedincov predátormi je mechanizmom prirodzeného výberu pre zvýšené prispôsobenie populácií a druhov dôsledkom širokého spektra faktorov prostredia.