Keď vlk sklopil uši

12.02.2023

Jistým historickým paradoxem je, že k vývoji a stupňující se specializaci loveckých psů, jež dala vzniknout lovecké kultuře a mnohosti skupin a následně plemen loveckých psů, rozhodující měrou přispělo pěstování obilí v epoše neolitu (na různých místech v periodě 8 až 5 tisíc let př. n. l.). Vedlo totiž k nutnosti trvale sídlit na jednom místě. Souběžně se tak ale snižovaly možnosti lovu.

Náhradou byla domestikace a chov domácího dobytka. Zemědělství sice ukončilo éru lovu coby hlavního předpokladu zajištění obživy, a tím celé lidské existence, v důsledku však vedlo k lovecké specializaci, jež dala vzniknout lovecké kultuře, mnohosti skupin a následně plemen loveckých psů.

(Zdroj: www.myslivost.cz)