Klinická patológia greyhoundov a ďalších chrtov

03.01.2023

Vďaka vývoju greyhoundov ako dostihových chrtov získali tieto psy jedinečné fyziologické prispôsobenia, ktoré ich odlišujú od iných plemien. Referenčné intervaly pre mnohé analyty u dostihových greyhoundov po ukončení ich závodnej kariéry sa líšia od intervalov analytov iných plemien; väčšina hematologických rozdielov bola opísaná aj u iných druhov chrtov. V tomto referáte poskytujeme súhrn literatúry o klinickej patológii greyhoundov a ďalších chrtov a výsledky laboratórnych testov vrátane analýzy krvného obrazu, biochemických profilov, koagulačných testov a krvných plynov u dostihových greyhoundov po ukončení ich závodnej kariéry vykonaných na The Ohio State University. Medzi hlavné klinicko-patologické rozdiely u tohto plemena patrí podiel červených krviniek, koncentrácia kreatinínu, glomerulárna filtrácia, aktivita pečeňových enzýmov a koncentrácia srdcového troponínu, ako aj nižší počet bielych krviniek, neutrofilov a krvných doštičiek, tromboelastografické hodnoty a koncentrácia sérového haptoglobínu, celkové globulíny a T4.