Mutácie myostatínového génu

04.01.2023

Genetický profil jednotlivca môže hrať úlohu pri definovaní jeho prirodzených schopností a talentu. Pes ako druh predstavuje vynikajúci systém, v ktorom možno nájsť takéto asociatívne gény. Čistokrvný pes má dlhú históriu selektívneho chovu, ktorý produkoval špecifické plemená mimoriadnej sily, inteligencie a rýchlosti. Objavili sme mutáciu psieho myostatínového génu, negatívneho regulátora svalovej hmoty, ktorý ovplyvňuje skladbu svalstva a tým aj rýchlosť u whippetov. Psy, ktoré majú jednu kópiu tejto mutácie, sú viac osvalené a patria medzi najrýchlejších dostihových psov. Psy s dvoma kópiami tej istej mutácie sú však výrazne nadmerne svalnaté, ktorých vonkajší zjav osvalenia pripomína dobytok s dvojitým svalstvom, o ktorom je známe, že má podobné mutácie. Tento výsledok je prvým, ktorý kvantitatívne spája mutáciu v myostatínovom géne so športovým výkonom. Ďalej zdôrazňuje to, čo bude určite rastúcou oblasťou výskumu polymorfizmov zvyšujúcich výkon na dostihoch. Budúce implikácie zahŕňajú skríning mutácií myostatínu medzi elitnými športovcami. Keďže sú však málo známe zdravotné problémy a potenciálne riziká spojené s nositeľstvom mutácie myostatínu, výskum v tejto oblasti by mal pokračovať s mimoriadnou opatrnosťou.