PRACOVNÉ CERTIFIKÁTY

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE MEDZINÁRODNÉHO A SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO PRACOVNÉHO CERTIFIKÁTU, KTORÝ OPRÁVŇUJE VYSTAVOVAŤ PSA V PRACOVNEJ TRIEDE

MEDZINÁRODNÝ PRACOVNÝ CERTIFIKÁT

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ PRACOVNÝ CERTIFIKÁT